แสดงรายละเอียดข่าวโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ นักศึกษาใหม่ ของคณะนิติศาสตร์ เพื่อแนะนำหลักสูตรและแนวทางการศึกษาในคณะนิติศาสตร์ และแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการส่งเสริมทักษะชีวิตนักศึกษา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ และแยกพบอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ