แสดงรายละเอียดข่าวโครงการUMAP Discovery Program (หมดเขต24มิ.ย2565)

โครงการUMAP Discovery Program (หมดเขต24มิ.ย2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการUMAP Discovery Program (หมดเขต24มิ.ย2565)

UMAP Secretariat ได้ดำเนินการจัดโครงการ UMAP Discovery Program รูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจ กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. CV
2. Video Application

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://usco2.umap.org/ProgramDetails/Details/288

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ (พี่แบมบู) ชั้น1 ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เพื่อคณะจะได้ดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ