แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565(รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค)

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565(รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565(รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค)

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี
ประจำปี 2565(รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค)
รับสมัคร 22 - 30 มิถุนายน 2565
กรณีมีผู้สมัครจำนวนมาก
คณะจะดำเนินการคัดเลือกหาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2 ทีม
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (ชิงเงินรางวัลระดับภูมิภาค จำนวน 20,000 บาท
โดยจะประกาศรายละเอียดการคัดเลือกให้ทราบในภายหลัง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ