แสดงรายละเอียดข่าวAnnouncement for Kagawa University Semester Exchange (Sanuki Program) fall 2022 (หมดเขต 31 พ.ค. 65)

Announcement for Kagawa University Semester Exchange (Sanuki Program) fall 2022 (หมดเขต 31 พ.ค. 65) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Announcement for Kagawa University Semester Exchange (Sanuki Program) fall 2022 (หมดเขต 31 พ.ค. 65)

ด้วย Kagawa University แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program Fall 2022 กำหนดจัดขึ้นระว่างเดือนตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. Application Form
2. Letter of Guarantee
3. Essay(Study Plan)
4. CV
5. Health Certificate
6. Certificate of Enrollment
7. Transcript
8. Application for Certificate of Eligibility
9. Copy of Passport
10. ID Photo
11. Financial Support Document (ภาษาอังกฤษ)

นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download เอกสารได้ที่
https://ird.oou.cmu.ac.th/th/announcement-for-kagawa-university-semester-exchange-sanuki-program-fall-2022/

และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ พี่กุ้ง(วราลักษณ์) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 11.30 น.เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ