แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ จะจัดอบรมหลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

- วันจันทร์ที่ 25 และวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.

หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้งของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
มีวัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
2. ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับความรู้และความเข้าใจถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เสนอแนวคิด และการทำความเข้าใจกับพลวัตรของความขัดแย้ง รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง
3. ความรู้อัดแน่น ครบถ้วน จบในหลักสูตรเดียว
4. ได้รับแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับบุคคลในองค์กรทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตนเอง
เกิดทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้งทั้งภายในองค์กร และกับหน่วยงาน

สนใจสมัครได้ที่ https://event-booking.thac.or.th/th/event/conflict-management-program-chiangmai/s1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ