แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ 2022 Summer Intensive Japanese Language and Culture Course : IJLC (Online)

โครงการ 2022 Summer Intensive Japanese Language and Culture Course : IJLC (Online) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ 2022 Summer Intensive Japanese Language and Culture Course : IJLC (Online)

ด้วย Kansai University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 2022 Summer Intensive Japanese Language and Culture Course : IJLC (Online) ซึ่งมีกำหนดจะจัดระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 (ในรูปแบบออนไลน์) โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

เอกสารการสมัครประกอบด้วย

1) Online Registration Form
2) Face Photograph (Color photo taken within 3 months)
3) Scanned datum of student’s ID, Certificate of Graduation, or Certificate of Enrollment from university

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดคอร์ส ค่าใช้จ่าย วิธีการสมัคร ตารางเรียน ฯลฯ ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารดังแนบ หรือทางเว็บไซต์ www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/other/pdf/ijlc_en.pdf และสามารถสมัครออนไลน์ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ