แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ ASEM – DUO Fellowship Programme รับสมัครทุน DUO Sweden ประจำปี 2022

โครงการ ASEM – DUO Fellowship Programme รับสมัครทุน DUO Sweden ประจำปี 2022 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ ASEM – DUO Fellowship Programme รับสมัครทุน DUO Sweden ประจำปี 2022

ด้วยสำนักงานเลขาธิการโครงการ ASEM – DUO Fellowship Programme แจ้งการเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO Sweden ประจำปี 2022 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ ผู้สนใจทราบสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตาม QR code ที่ปรากฏในเอกสารดังแนบ และสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.asemduo.org


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ