แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน ณ Chungbuk National University (หมดเขต 29 เม.ย. 2565)

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Chungbuk National University (หมดเขต 29 เม.ย. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Chungbuk National University (หมดเขต 29 เม.ย. 2565)

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการประสานงานจาก Chungbuk University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall Semester 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application Form และ Study Plan
2. Personal Medical Assessment และ Application Agreement
3. Recommendation Letter
4. Certificate of Enrollment
5. Transcript

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป https://www.chungbuk.ac.kr/site/english/sub.do?key=473

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ