แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดในไฟล์เอกสารประกอบ
สอบถามเพิ่มเติม 053-942917

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ