แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาและทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2565 (หมดเขต 30 มี.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาและทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2565 (หมดเขต 30 มี.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาและทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2565 (หมดเขต 30 มี.ค. 2565)

ด้วย ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย (Taiwan Education Center, Thailand) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2565 สำหรับนักเรียน นักศึกษา สัญชาติไทย จำนวน 2 ทุน ได้แก่

1. ทุนการศึกษา Taiwan scholarship Direction for Thai students สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมีทั้งหลักสูตรที่สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
2. ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai Students

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดังแนบ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-1068, 087-503-6550 หรือ Email tecthailand1@gmail.com ทั้งนี้ ทั้ง 2 ทุน มีกำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ