แสดงรายละเอียดข่าวOcha Summer for Global Leader Program 2022

Ocha Summer for Global Leader Program 2022 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Ocha Summer for Global Leader Program 2022

Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Ocha Summer Program 2022 รูปแบบออนไลน์ กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 19 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565 กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรญี่ปุ่น รวมถึงการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร(ไม่สามารถเรียกคืนได้) นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. CV
2. Motivation Paper

ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. ทางอีเมล์ Law_ird@cmu.ac.th
____________________________________

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1645609687.pdf

Download Motivation Paper ได้ที่ https://cmu.to/8wefc

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ