แสดงรายละเอียดข่าวเชิญรับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปี 2565

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปี 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปี 2565

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปี 2565 ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า - สำนักงาน กขค.

ร่วมรับฟังนโยบายคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปี 2565 รวมถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในปี 2565 โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องการรวมธุรกิจ, E-Service Platform และการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ข้อมูลโดยประธานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

รายละเอียดการถ่ายทอดสด
วัน : วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.พ. 2565
เวลา : 10.30 น.
ช่องทาง : https://business.facebook.com/events/641679260439152/
เฟซบุ๊กเพจ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า - สำนักงาน กขค.


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ