แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Taiwan ICDF Scholarship ประจำปี 2565 (หมดเขต 15 มี.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Taiwan ICDF Scholarship ประจำปี 2565 (หมดเขต 15 มี.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Taiwan ICDF Scholarship ประจำปี 2565 (หมดเขต 15 มี.ค. 2565)

ด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Taiwan ICDF Scholarship ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกสำหรับนักศึกษาไทย ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการนับสนุน ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าตั่วเครื่องบิน ที่พัก เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ประกันสุขภาพ และสื่อการเรียน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังนี้

1. ขั้นตอนการสมัคร
https://www.icdf.org.tw/public/Attachment/1122812215166.pdf
2. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
https://www.icdf.org.tw/public/Attachment/1122812222272.pdf
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.roc-taiwan.org/th_th/post/2791.html

หมดเขตการรับสมัคร 15 มีนาคม 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ