แสดงรายละเอียดข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร “Summer Course for German Language and Austrian Studies (หมดเขต 15 พ.ค. 2565)

การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร “Summer Course for German Language and Austrian Studies (หมดเขต 15 พ.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร “Summer Course for German Language and Austrian Studies (หมดเขต 15 พ.ค. 2565)

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย ประจำประเทศไทย ได้แจ้งการรับสมัครผู้สนใจ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร “Summer Course for German Language and Austrian Studies” ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565 ณ Diplomatische Akademie Wien กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เพื่ออบรมเชิงปฎิบัติการและบรรยายเรื่องราวทางการเมือง ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของออสเตรีย และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศออสเตรีย ปรากฏตามรายละเอียดดังแนบ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.da-vienna.ac.at/en/summer ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ