แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน Global South-South Development Expo 2022 (หมดเขต 7 มี.ค. 2565)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน Global South-South Development Expo 2022 (หมดเขต 7 มี.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน Global South-South Development Expo 2022 (หมดเขต 7 มี.ค. 2565)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022) ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อหลัก “Advancing South-South and Triangular Cooperation for Sustainable COVID-19 Recovery: Towards a Smart and Resilient Future” ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation: UNOSS) เพื่อเป็นเวทีระดับโลกในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาจากทุกภาคส่วนของนานาประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคี

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaidevelopmentexpo.com และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ