แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall 2022 (หมดเขต 14 มี.ค. 2565)

โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall 2022 (หมดเขต 14 มี.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall 2022 (หมดเขต 14 มี.ค. 2565)

ด้วย University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. Application Form

2. Recommendation Letter

3. Transcript

4. Certificate of Enrollment

5. ID Photo

6. Color Copy of Passport

7. Application of Certificate of Eligibility

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดูรายเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/ และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ