แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับรางวัล The 8th Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับรางวัล The 8th Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับรางวัล The 8th Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับรางวัล The 8th Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022 ภายใต้หัวข้อ Artificial Intelligence (AI) in Health and Safety เพื่อสร้างความตระหนักการพัฒนางานวิจัยของสตรีในการใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

โดยรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) Mid-career Scientist Category for Scientists สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 45 ปี 2) Senior Scientist Category for Scientists สำหรับผู้มีอายุเกิน 46 ปีขึ้นไป

โดยมีกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://scienceprize4women.asean.org/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ