แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Ocha Summer Program (Ochanomizu University) (หมดเขต 14 ก.พ. 2565)

ประชาสัมพันธ์โครงการ Ocha Summer Program (Ochanomizu University) (หมดเขต 14 ก.พ. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ Ocha Summer Program (Ochanomizu University) (หมดเขต 14 ก.พ. 2565)

ด้วย Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Ocha Summer Program(Ochanomizu University) รูปแบบออนไลน์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา อย่างไรก็ตามนักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 10,000 เยน

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. CV
2. Transcript
3. Study Plan (Free Form)

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ดูคลิปวิดีโอรายละเอียดโครงการได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Jli8o-QQsr4PSMo5fMwBraba4jmf824

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ