แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “เกียรติบัตรผู้บริห

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “เกียรติบัตรผู้บริห - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “เกียรติบัตรผู้บริห

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “เกียรติบัตรผู้บริหารครบวาระ” ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ