แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นออนไลน์ (หมดเขต 19 ม.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นออนไลน์ (หมดเขต 19 ม.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นออนไลน์ (หมดเขต 19 ม.ค. 2565)

ด้วย Kanda University of International Studies (KUIS) ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นออนไลน์ “JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE PROGRAM (BEKKA PROGRAM) ONLINE PROGRAM SPRING 2022” ซึ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาทีมีความสนใจพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น และเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ เอกสารการสมัครมีดังนี้

1.  Application from
2.  Copy of passport
3.  Recommendation letter
4.  Academic transcript
5.  Copy of Japanese language proficiency test (if any)


ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเช่น คุณสมบัติผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัคร เอกสารการสมัคร รายละเอียดหลักสูตร ฯลฯ ได้ที่ https://cutt.ly/fIukbf3

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Photo credit: https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/english/students/bekka/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ