แสดงรายละเอียดข่าวโควตาภาคเหนือ นิติศาสตร์ มช. สอบอะไรบ้าง ?

โควตาภาคเหนือ นิติศาสตร์ มช. สอบอะไรบ้าง ? - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โควตาภาคเหนือ นิติศาสตร์ มช. สอบอะไรบ้าง ?

โควตาภาคเหนือ นิติศาสตร์ มช. สอบอะไรบ้าง ?

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 โครงการโควต้าภาคเหนือ

คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัครสอบ

1.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด

2.  วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก
***  สายวิทย์ - 09 ภาษาไทย, 19 สังคมศึกษา, 29 ภาษาอังกฤษ, 39 คณิตศาสตร์ 1, 49 ฟิสิกส์, 59 เคมี, 69 ชีววิทยา และวิชาเฉพาะด้านนิติศาสตร์ (Law1)
***  สายศิลป์ - 09 ภาษาไทย, 19 สังคมศึกษา, 29 ภาษาอังกฤษ, 89 คณิตศาสตร์ 2, 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาเฉพาะด้านนิติศาสตร์ (Law1)

3.  สอบวิชาเฉพาะด้านนิติศาสตร์ (Law1)
กำหนดคะแนนขั้นต่ำเฉพาะวิชา Law1 ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (เต็ม 200 คะแนน) ดูตัวอย่างข้อสอบได้ด้านล่าง

ดูข้อมูลโดยละเอียดที่ https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=32227 และ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php?page=13&ro=2&tsearch=&tfac=

ดูแนวข้อสอบวิชา Law 1 ได้ที่นี่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ