แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566 (หมดเขต 30 ธ.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566 (หมดเขต 30 ธ.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566 (หมดเขต 30 ธ.ค. 2565)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566 ซึ่งเป็นทุนสำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ โครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปี ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่)
ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ