แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SWUPL Chinese Bridge Online Program in 2022(หมดเขต 20 ธ.ค.2564)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SWUPL Chinese Bridge Online Program in 2022(หมดเขต 20 ธ.ค.2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SWUPL Chinese Bridge Online Program in 2022(หมดเขต 20 ธ.ค.2564)

ด้วย Southwest University of Political Science and Law สาธารณรัฐประชาชนจีน เชิญชวนนักศึกษาจากสถาบันคู่ความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการ SWUPL Chinese Bridge Online Program in 2022 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในรูปแบบออนไลน์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้เตรียมตัว ดังนี้

1.  นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ต้องลงทะเบียนและเข้าชมบทเรียนออนไลน์ที่ http://bridge.chinese.cn/online/camp
2.  เวลาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลาของประเทศจีน (ปักกิ่ง)
3.  นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน จะได้รับ Certificate หลังกิจกรรม

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โปรดแจ้ง พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ อีเมล law_ird@cmu.ac.th เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและกรอกรายละเอียดสำหรับรับ Certificate ภายในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ