แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Transformation for a Sustainable Future in Southeast Asia Summer Program 2022 (หมดเขตรับสมัครออนไลน์ 6 ธ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการ Transformation for a Sustainable Future in Southeast Asia Summer Program 2022 (หมดเขตรับสมัครออนไลน์ 6 ธ.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ Transformation for a Sustainable Future in Southeast Asia Summer Program 2022 (หมดเขตรับสมัครออนไลน์ 6 ธ.ค. 2564)

ด้วย Eberswalde University for Sustainable Development ประเทศเยอรมนี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Transformation for a Sustainable Future in Southeast Asia Summer Program 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2565 จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาดังต่อไปนี้

1. Sustainable Tourism Management
2. Sustainable Entrepreneurship & Social Innovation
3. Biosphere Reserves Management
4. Forestry System Transformation

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hnee.de/exchangepartner และตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หมดเขตการรับสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2564


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ