แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์

    ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เรื่องรับสมัครนักศึกษา
ผู้ช่วยงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 35 ทุนทุนละ 3,000 บาท นั้น
บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
จำนวน 23 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้(ดูรายชื่อได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ