แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki (หมดเขต 29 พ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki (หมดเขต 29 พ.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki (หมดเขต 29 พ.ย. 2564)

ด้วย Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2565 จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. Cover letter
2. Document Check List
3. Form an Application for Certificate of Eligibility
4. Form an Example
5. Form B Application form to enroll as Exchange Student
6. Form C Letter of Guarantee?
7. Form D Essay on Three things you plan to learn from joining Sanuki Program
8. Form E CV
9. Form F Health Certificate Form
10. Sanuki Program Poster

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ และเว็บไซต์ https://www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/sanuki-program/ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ