แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสและเครือข่ายศิษย์เก่าฝรั่งเศส

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสและเครือข่ายศิษย์เก่าฝรั่งเศส - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสและเครือข่ายศิษย์เก่าฝรั่งเศส

ด้วย หน่วยงาน Campus France เป็นหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและการวิจัยของฝรั่งเศส และทุนการศึกษา ตลอดจนให้คำปรึกษาในการเตรียมตัวก่อนเดินทาง (วีซ่า ที่พักอาศัย ชีวิตในฝรั่งเศส ฯลฯ) นอกจากนี้ Campus France ยังเป็น ผู้ประสานงานอย่างเป็นทางการของเครือข่ายศิษย์เก่าฝรั่งเศสในประเทศไทย โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในฝรั่งเศส และอาศัยหรือทำงานในประเทศไทยในปัจจุบัน
บัดนี้ Campus France จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีการเปิดรับสมัครเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย

1.  ทุนระดับปริญญาโท-เอก ได้แก่
- Franco-Thai Scholarship https://www.francothai-science.com/scholarships/
- Eiffel Scholarship https://www.campusfrance.org/en/eiffel-scholarship-program-of-excellence/

2. ทุนวิจัย ได้แก่
- Junior Research Fellowship program (ไม่จำกัดสาขา)
https://www.thailande.campusfrance.org/en/junior-research-fellowship-program
- PHC Siam program (ไม่จำกัดสาขา) https://www.thailande.campusfrance.org/th/node/161
- ทุนร่วมกับรัฐบาลไทย
RGJ programhttps://rgj.trf.or.th/main/en/

โดยในปีนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการสมัครเป็นออนไลน์ทั้งหมด โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ "Etudes en France"

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook fan page “Campus France Thailand” และติดตามข่าวสารของกิจกรรมต่างๆรวมถึงเข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่าฝรั่งเศส ทางกลุ่มไลน์ Campus France Thailand (Line ID: campusfrancethailand) ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ