แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Online Joint Environmental Clean Up Event (หมดเขต 16 พ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการ Online Joint Environmental Clean Up Event (หมดเขต 16 พ.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ Online Joint Environmental Clean Up Event (หมดเขต 16 พ.ย. 2564)

ด้วย Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย National Chiayi University ไต้หวัน และมหาวิทยาเชียงใหม่ ประสงค์จะร่วมมือจัดกิจกรรม Online Joint Environmental Clean Up Event ภายใต้ความร่วมมือ Trilateral University ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ชุมชนที่อยู่อาศัยของนักศึกษา

จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1) เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นส่วนนึงในการพัฒนาความร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัยในการดำเนินการวิจัยร่วมด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2) เป็นการทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัย
3) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Online Joint Environmental Clean Up Event กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. CV
2. Purpose Statement (Free Form)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถศึกษารายละเอียดเรื่องเอกสารที่ต้องใช้สมัครและเนื้อหาของโครงการเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ หรือคลิ๊กลิ้งก์ https://oceanconservancy.org/trash-free-seas/international-coastal-cleanup/start-a-cleanup/do-it-yourself-cleanup-kit/ และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Photo credit: https://oceanconservancy.org/trash-free-seas/international-coastal-cleanup/start-a-cleanup/before-the-cleanup/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ