แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LAW CMU OPEN HOUSE ONLINE 2021

ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LAW CMU OPEN HOUSE ONLINE 2021 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LAW CMU OPEN HOUSE ONLINE 2021

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LAW CMU OPEN HOUSE ONLINE 2021 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ทาง Facebook Live เพจ Law Cmu https://www.facebook.com/OfficialLAWcmu

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ