แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Winter Program 2021 (หมดเขต 4 พ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Winter Program 2021 (หมดเขต 4 พ.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Winter Program 2021 (หมดเขต 4 พ.ย. 2564)

ด้วย Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Online Japanese Language Courses (Winter 2021) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565 โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อมูล: http://www.tufs.ac.jp/english/social_international/online-jpclass/index.html
2.ข้อมูลกระบวนวิชา: http://www.tufs.ac.jp/english/social_international/online-jpclass/winter.html
3. ข้อมูลการวิจัยออนไลน์ด้าน Manga และ Anime : http://www.tufs.ac.jp/english/social_international/online-jpclass/anime_manga.html

ผู้สนใจสมัครได้โดยตรง หมดเขตการรับสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

Photo credit: http://www.tufs.ac.jp/english/admission/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ