แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring 2022 (หมดเขต 2 พ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring 2022 (หมดเขต 2 พ.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring 2022 (หมดเขต 2 พ.ย. 2564)

ด้วย Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา Spring 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1 Check list
2 Application
3 A study plan
4 Recommendation for enrollment
5 Certificate of Health
6 Self Declaration of Health
7 Confirmation
8 Certificate of enrollment
9 Transcripts
10 Application for certificate of eligibility.
11 Four facial photos (3 x 4cms / 1.2 x 1.5 inches).
12 A copy of the front page of your passport
13 Pledge

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/studyabroad/sa_page1/ โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 2 พ.ย. 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ