แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NSYSU Student Exchange Program (หมดเขต 8 พ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NSYSU Student Exchange Program (หมดเขต 8 พ.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NSYSU Student Exchange Program (หมดเขต 8 พ.ย. 2564)

ด้วย National Sun Yat-Sen University ไต้หวัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา Spring 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 14 กุมภาพันธ์ – 17 มิถุนายน 2565 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. Nomination Letter
2. Enrollment Certificate
3. Latest Academic Transcript
4. Copy of Passport-size Photo (3.5x4.5cm / plain background)
5. Copy of Passport
6. Study Plan (Free Form)
7. CV

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oia.nsysu.edu.tw/p/412-1308-20582.php?Lang=en โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 9 พ.ย. 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Photo credit: https://inter.edu.cmu.ac.th/news/2502-6kyubk7k6kclkby1llqe

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ