แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เชิญชวนประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาสามารถประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้ - จนถึง 1 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น.

ตามลิงค์ >>> https://sis.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ