แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NDHU Spring 2022 (หมดเขต 3 พ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NDHU Spring 2022 (หมดเขต 3 พ.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NDHU Spring 2022 (หมดเขต 3 พ.ย. 2564)

ด้วย National Dong Hwa University ไต้หวัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2565 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

Application Form
ID photo (35x45mm)
A copy of passport
Transcript
Student certificate

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oia.ndhu.edu.tw/visiting-student/inbound-exchange/inbound-ex-admissions โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Photo credit: https://www.ndhu.edu.tw/?Lang=enคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ