แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sungshin Women’s University (หมดเขต 27 ต.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sungshin Women’s University (หมดเขต 27 ต.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sungshin Women’s University (หมดเขต 27 ต.ค. 2564)

ด้วย Sungshin Women’s University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย Spring 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2565 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Online Application Form
2. Copy of Passport
3. Transcript
4. Color ID Photo
5. Health Examination Form

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ
โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ