แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Korea University Winter Campus 2021-2022 (หมดเขต 12 ต.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Korea University Winter Campus 2021-2022 (หมดเขต 12 ต.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Korea University Winter Campus 2021-2022  (หมดเขต 12 ต.ค. 2564)

ด้วย International Education Team of Korea University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Korea University Winter Campus 2021-2022 ณ Korea University กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

- Transcript
- Copy of Passport
- Proof of Health Insurance
- Consent Letter
- Study Plan (Free Form)
- CV

ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

(Brochure ของโครงการ คลิกที่นี่)

(คลิปวิดีโอโครงการเพิ่มเติม คลิกที่นี่) ทั้งนี้ โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ