แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ Hansei University (หมดเขต 3 พ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ Hansei University (หมดเขต 3 พ.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ Hansei University (หมดเขต 3 พ.ย. 2564)

ด้วย Hansei University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Autumn 2022 ณ Hansei University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง นักศึกษาที่มีผลคะแนน TOPIK ต่ำกว่าระดับ 4 จะต้องเรียนภาษาเกาหลีก่อนเข้าชั้นเรียนอื่นๆ

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application Form
2. Copy of Passport
3. 3 ID Photos
4. ID Photo JPG File
5. Scanned Bank Statement
6. Family Certificate
7. Recommendation Letter
8. Certificate of Enrollment

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ และส่งเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ