แสดงรายละเอียดข่าว



ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาออนไลน์ 2021 IYF Online Language Camp (หมดเขต 13 ต.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาออนไลน์ 2021 IYF Online Language Camp (หมดเขต 13 ต.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาออนไลน์ 2021 IYF Online Language Camp (หมดเขต 13 ต.ค. 2564)

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship- IYF)
จะจัดโครงการค่ายภาษาออนไลน์ 2021 IYF Online Language Camp ให้นักศึกษาและเยาวชนที่มีความสนใจ เรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาและก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก โดยการนำ 5 ภาษาที่สำคัญ ได้แก่ อังกฤษ เกาหลี จีน ญี่ปุ่น และสเปน มาจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom)

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รอบกิจกรรมที่กำลังจะจัด (สามารถเลือกช่วงเวลาที่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมได้)

รอบที่ 2- วันที่ 23 – 25 ต.ค. 2564 เลือกระหว่าง Chinese Camp หรือ Japanese Camp หรือ Spanish Camp

รอบที่ 3- วันที่ 29 – 31 ต.ค. 2564 เลือกระหว่าง English Camp หรือ Korean Camp

โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 3 วัน จะได้รับประกาศนียบัตรด้วย

นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ ภายในวันที่ 13 ต.ค. 2564
https://cmu.to/DKO6j

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ
https://iyfthailand.com/category/news/

Photo credit: https://iyfthailand.com/about/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ