แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ Kristianstad University, Sweden (หมดเขต 8 ตุลาคม 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ Kristianstad University, Sweden (หมดเขต 8 ตุลาคม 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ Kristianstad University, Sweden (หมดเขต 8 ตุลาคม 2564)

Kristianstad University ประเทศสวีเดน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 / 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

-  CV
-  Transcript
-  Interested Subjects with Study Plan (Free Form)
-  English Competency Score

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hkr.se/en/study-at-hkr/Programmes-and-courses/courses-in-english---exchange-students/ และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สาขาวิชากฎหมาย (Law and Legal Studies)
https://www.hkr.se/en/study-at-hkr/programmes-and-courses/courses-in-english---exchange-students/

Photo credit: https://www.hkr.se/en/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ