แสดงรายละเอียดข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร Winter School for Cultural Historical Studies 2022

การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร Winter School for Cultural Historical Studies 2022 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร Winter School for Cultural Historical Studies 2022

ด้วยสถานเอกอัครรราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย ประจำประเทศไทย ได้แจ้งการรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร Winter School for Cultural Historical Studies 2022 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 4 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในหัวข้อเรื่อง “The Discovery of Modernity – Vienna Around 1900”

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://shs.univie.ac.at/winter-school

และติดต่อได้โดยตรงที่ E- mail: sommerhochschule@univie.ac.at
ทั้งนี้ จะสิ้นสุดการรับสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตามรายละเอียดดังแนบ

Photo credit: https://shs.univie.ac.at/winter-school/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ