แสดงรายละเอียดข่าว



ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน KUEP / KUEP-Online 2022-2023 (หมดเขตรับสมัคร 7 ต.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน KUEP / KUEP-Online 2022-2023 (หมดเขตรับสมัคร 7 ต.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน KUEP / KUEP-Online 2022-2023 (หมดเขตรับสมัคร 7 ต.ค. 2564)

ด้วย Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ KUEP / KUEP-Online 2022-2023 โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 1. มีผลการเรียนดี 2. มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษในระดับดี (สำหรับผู้ที่ลงเรียนในรายวิชาที่การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ต้องมีคะแนน JPLT ไม่ต่ำกว่า N2 และสำหรับผู้ที่ลงเรียนในรายวิชาที่การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC Listening & Reading Test700, TOEFL-iBT 72, TOEFL-PBT 527, IELTS 5.5., หรือ Cambridge English 160 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียดเอกสารการสมัครโครงการ KUEP / KUEP-Online 2022-2023
1.  CMU Exchange Program Application Form
2.  Statement purpose (1-page A4)
3.  Recommendation Letter
4.  Copy of academic transcript
5.  Copy of Language Proficiency Test (Japanese or English)

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่)


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ