แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาดีเด่น ประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาดีเด่น ประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาดีเด่น ประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาดีเด่น ประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ 1 - 8 ตุลาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม อยู่ในไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ