แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อรับทุนผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อรับทุนผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อรับทุนผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) จำนวน 10 ทุน ในระดับปริญญาโท

อนึ่ง การเปิดรับสมัครมีสองรอบ
- รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 จำนวน 3 ทุน
- รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 จำนวน 7 ทุน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.ocsc.go.th/node/7389

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ