แสดงรายละเอียดข่าวVirtual Roundtable #15

Virtual Roundtable #15 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Virtual Roundtable #15

Centre for Asian Legal Studies, Faculty of Law, NUS invite you to join the Virtual Roundtable #15 "Thai Legal History" will be taking place on 30 September 2021 from 2.00pm to 3.30pm (SGT)!

Register here: https://bit.ly/3BFMjwg (via Zoom)
Get the book: https://bit.ly/2X5REOy (20% discount available - enter the code CALS2021 at checkout.)

Based on the book "Thai Legal History: From Traditional to Modern Law", edited by Andrew Harding and Munin Pongsapan, the esteemed panel will discuss the evolution of Thai law throughout history: pre-modern law, the civil law reforms of the late 19th & early 20th centuries, and the constitutional developments post-1932.

Panel:
• Kevin YL Tan, National University of Singapore (Moderator)
• Thongchai Winichakul, University of Wisconsin–Madison
• Nuthamon Kongcharoen, Chiang Mai University

Book’s Editors:
• Andrew Harding, National University of Singapore
• Munin Pongsapan, Thammasat University
This Roundtable is proudly organised by the Centre for Asian Legal Studies (CALS), Faculty of Law, National University of Singapore in collaboration with the Faculty of Law, Thammasat University.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ