แสดงรายละเอียดข่าว- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายวัชรพล ศิริ และนางสาวกนกพร จันทร์พลอย นักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะฯ ที่ได้รับทุน Konrad Adenauer Scholarship for Social and Innovative Development (KASSID) ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และได้รับโอกาสเข้าเป็นสมาชิกของ KAS Alumni ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ