แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Virtual Culture, Language & Environment Program (หมดเขต 15 ต.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการ Virtual Culture, Language & Environment Program (หมดเขต 15 ต.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ Virtual Culture, Language & Environment Program (หมดเขต 15 ต.ค. 2564)

ด้วย Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ Virtual Culture, Language & Environment Program (VCLEP2021) เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศมาเลเซียในด้านต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และภาษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารดังแนบ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/a2f3tEHDEXyw8jWc8 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30 คน ทั้งนี้ มีค่าเข้าร่วมคนละ 50 USD สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: ismarosila@umt.edu.my

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ