แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเรียนการสอบออนไลน์ (กล้องเว็บแคม)

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเรียนการสอบออนไลน์ (กล้องเว็บแคม) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเรียนการสอบออนไลน์ (กล้องเว็บแคม)

ประกาศรายชื่อนักศึกษา
ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเรียนการสอบออนไลน์ (กล้องเว็บแคม)

รายชื่ออยู่ในไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ