แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Ochanomizu University Exchange Program 2022 (หมดเขตสมัคร 23 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Ochanomizu University Exchange Program 2022 (หมดเขตสมัคร 23 ส.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Ochanomizu University Exchange Program 2022 (หมดเขตสมัคร 23 ส.ค. 2564)

ด้วย Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Ochanomizu University Exchange Program Spring Semester 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2565 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application (Form1)
2. Recommendation Letter (Form2)
3. Study Plan (Form3)
4. Photocopy of Passport (ID Page)
5. Academic Transcript
6. ID Photo

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ