แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวกรอกเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา และแนบรูปภาพเลขบัญชีธนาคาร โดยอัปโหลดผ่านลิงค์ >> https://forms.office.com/r/ZEKQPWKird
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ