แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม ASEAN University Student Network (AUSN) Annual Meeting

ประชาสัมพันธ์การประชุม ASEAN University Student Network (AUSN) Annual Meeting - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การประชุม ASEAN University Student Network (AUSN) Annual Meeting

ด้วย AUN Secretariat ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุม ASEAN University Student Network (AUSN) Annual Meeting วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. (GMT +7) ซึ่งเป็นการประชุมสำหรับผู้นำนักเรียนในการอภิปรายประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคที่นักศึกษาสามารถจัดการได้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และริเริ่มความคิดที่ตนเสนอ โดยการจัดหาแพลตฟอร์มของตนเองให้เยาวชน อนึ่งคณะและวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้ไม่เกิน 4 คนโดยแจ้งผ่าน aun.sasikans@gmail.com

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครสามารถลงทะเบียนผ่าน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1n1Q42DtGMFr-LF_1LF5msO_Ef93rVUHeHbiZZctekimfGA/viewform และสมัครได้โดยตรงต่อไปตามรายละเอียดดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ